Groene Keuken

On the way to PlanetProof

Bij HAK hebben we de ambitie om uiterlijk in 2021 al onze vers verwerkte groenten en peulvruchten van Nederlandse bodem met het On the way to PlanetProof keurmerk te certificeren. Een aantal van onze producten zijn al PlanetProof gecertificeerd en we zijn binnen de categorie vers verwerkte groenten het eerste bedrijf die het keurmerk mag voeren. Daar zijn we natuurlijk erg trots op, want het verkrijgen van dit keurmerk is niet niks. Het vraagt om een intensieve samenwerking met onze telers en heeft invloed op de processen in onze fabriek, de ontwikkeling van producten, verpakkingen én de samenwerking met onze distributiepartners.


Wat is On the way to PlanetProof?
Het On the way to PlanetProof keurmerk (voorheen Milieukeur) van Stichting Milieukeur is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk die bewijst (‘proof’) dat jij als consument een product koopt dat duurzamer is geteeld en geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu en klimaat. Het keurmerk wordt alleen toegekend aan boeren, tuinders en producenten die op deze duurzame wijze telen, produceren en verwerken en moeten aan verschillende strenge eisen voldoen. Al deze eisen worden gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. Het is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to..’). De kracht van dit keurmerk is dat het breed is opgezet en uitgaat van duurzaamheid in alle schakels van de keten; van grond tot mond.

Eerlijke beloning voor de boer
Onze boeren die volgens de On the way to PlanetProof criteria werken, en zo investeren in een duurzame teelt, worden extra beloond. Wij waarderen ze namelijk enorm voor de duurzaamheidsinspanning die zij moeten leveren. Zo worden de extra kosten die zij maken om volgens de criteria te telen volledig vergoed. Deze meerkosten verschillen vaak per gewas.

Voordelen van PlanetProof-producten
Als jij voortaan een ‘On the way to PlanetProof’ gecertificeerd product van HAK koopt, weet je vanaf nu dat de inhoud duurzamer geteeld is en de milieu-impact positiever is.

Dat wil zeggen: minder stikstof en fosfaat door beperking van mestgebruik, een gezondere en meer vruchtbare bodem. beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schoner oppervlaktewater, meer nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas. Daarnaast leiden de stimuleringsmaatregelen van de On the way to PlanetProof teelt tot een lager energie- en waterverbruik.

Wil je meer weten over On the Way to PlanetProof en de criteria waaraan onze boeren minimaal moeten voldoen? kijk dan op: https://www.planetproof.nl/

Inmiddels zijn alle Spinazie en Rode Kool producten van HAK gecertificeerd met het On the way to PlanetProof keurmerk.